logo02
Misija društvA

Osnovni ciljevi Hrvatskog entomološkog društva su:

  • Promicanje i popularizacija entomologije
  • Unapređenje entomologije na svim njenim područjima
  • Unapređenje znanstveno-stručne osposobljenosti članova
  • Zaštita etnomofaune, zaštita prirode i čovjekova okoliša
  • Promicanje integrirane zaštite poljoprivrednih i šumskih biljnih vrsta
  • Doprinos ostvarenju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog nenasilnog društva