logo02
Povijest Hrvatskog entomološkog društva

Hrvatsko entomološko društvo (HED) povijesni je i pravni sljedbenik Entomološke sekcije Hrvatskog prirodoslovnog društva, kasnije Hrvatske biološke centrale, utemeljene 3. veljače 1909. godine u Zagrebu. Društvo su utemeljili u to vrijeme poznati entomolozi August Langhofer (1861 – 1940) i Antun Korlević (1851 – 1915). Sekcija je bila ustrojena uz pomoć tadašnje Zemaljske vlade, imala je statut, entomološku zbirku, mikroskop i drugi potrebni pribor. Bila je smještena u Šumarskom domu u Zagrebu u Vukotinovićevoj ulici 2. Sekcija je djelovala do 1926. kada se osniva Entomološko društvo Kraljevine SHS. U Zagrebu je djelovao Mjesni odbor Društva koji se sastajao svake subote. Organizirana su predavanja i ekskurzije. Nakon 1931. god. zamire organizirani entomološki rad.

 

Prema navodima Željka Kovačevića, nakon Drugog svjetskog rata oko 1950.god. ponovo djeluje entomološka sekcija u vidu predavanja o entomološkim temama.

 

Jugoslavensko entomološko društvo (JED) obnovljeno je u Zagrebu 14. listopada 1969. godine te je za prvog  predsjednika izabran Željko Kovačević. Sjedište JED-a bilo je u Ljubljani. U to se vrijeme rad Društva odvijao po republičkim sekcijama. Časopis JED-a Acta entomologica Jugoslavika (1971 – 1990) izlazila je u Zagrebu, marom sekcije, a zatim Hrvatskog entomološkog društva. Sekcija za Hrvatsku prerasla je u Hrvatsko entomološko društvo 29. srpnja 1975. godine. Društvo je utemeljeno u Zavodu za poljoprivrednu zoologiju Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu.

 

 Društvo je prihvatilo prijedlog Lee Schmidt, crtež lika leptira  hrvatske golupke Macroglossum croaticum Esper, 1779.  za znak Društva. Časopis Hrvatskog entomološkog društva od 1995.godine do danas jest  Entomologia Croatica.

 

Božena Barić prema podacima Branka Britveca