logo02

XIV SIMPOZIJUM ENTOMOLOGA SRBIJE Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu NOVI SAD, 12.-15.09.2023. GODINE Drugi poziv

Poštovane kolege,
Sa radošću i zadovoljstvom podsećamo vas da će se XIV Simpozijum entomologa Srbije održati po prvi put u Novom Sadu, u periodu 12.-15.09.2023. godine, na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Teme simpozijuma odobrene od strane UO su sledeće: Prirodni neprijatelji insekata (glavna tema XIV SES 2023), Invazivne insekatske vrste i klimatske promene, Insekti i integralna zaštita bilja, Sistematika i filogenija insekata, Diverzitet entomofaune Srbije i susednih zemalja, Vektorska uloga zglavkara, Mikroplastika u akvatičnim insektima, Zemljišna i pećinska fauna insekata, Reliktne i
endemične vrste zglavkara, Fiziologija insekata pod uticajem stresa, Genetika i fiziologija insekata.

Rok za prijavu i slanje sažetaka je produžen do 30.06.2023. Molimo vas da sažetke pišete po modelu koji šaljemo kao WORD dokument u prilogu ovog poziva, i da radi uniformnosti ne menjate priloženu formu. Sažetke slati na email adresu: entomolosko@gmail.com
Takođe, molimo sve koji se do sada nisu prijavili da to urade preko linka koji se nalazi ispod, i da pošalju sažetke radova.

Prijava učešća je na sledećem linku:
https://forms.gle/AxXdSfTb9wXKXDHa7

Kotizacija za učešće na skupu, za kolege koje dolaze van zemlje i nisu članovi Društva, iznosi 50 €.

Vidimo se u Novom Sadu!
Organizacioni odbor

Poziv u PDF obliku preuzmite ovdje.