logo02

Kontakt forma

Kontakt Informacije

Ankica Sarajlić 

(sankica[at]fazos.hr) – Predsjednica,  031/ 554 928

Mirela Varga 

(mirelav[at]fazos.hr)– tajnica, 031/554-961


Hrvatsko entomološko društvo djeluje u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Hrvatsko entomološko društvo

Vladimira Preloga 1

31000 Osijek

Hrvatska

Email: drustvo@entomološko-drustvo.hr

Web: https://entomolosko-drustvo.hr

IBAN HR0823600001101449873

OIB 40036286855

Matični broj 00183423