logo02
Povijest društva

Hrvatsko entomološko društvo je povijesni i pravni sljedbenik i predstavlja nastavak rada Entomološke sekcije Hrvatskog prirodoslovnog društva (kasnije Hrvatske biološke centrale) utemeljene 3. veljače 1909. u Zagrebu. Od 29. srpnja 1974. djeluje pod nazivom Hrvatsko entomološko društvo.