logo02
Kako postati član društva

Članstvo u Hrvatskom entomološkom društvu je dobrovoljno. Svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća Statut i ciljeve radi kojih je HED osnovano može postati njenim članom.


Članstvo može biti: redovno, izvanredno i počasno. Članovi sudjeluju u radu društva kroz: Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti i Skupštinu.


Članom se postaje podnošenjem pisanog zahtjeva, uplatom članarine i upisom u popis evidencije članova.

Godišnja članarina za redovite članove iznosi 100,00 kn, a za studente i umirovljenike 50,00 kn. Članarina se uplaćuje na račun društva HR0823600001101449873 i vrijedi za kalendarsku godinu u kojoj je plaćena. Kod uplate članarine potrebo je u opisu plaćanja navesti ime i prezime osobe za koju se plaća članarina.


Plaćanje članarine moguće je i po ponudi koju je potrebno zatražiti od blagajnika udruge putem maila: goran.vignjevic@biologija.unios.hr


Novi članovi prilikom učlanjenja u društvo dužni su ispuniti prijavnicu i suglasnost o prikupljanju osobnih podataka te ih je potrebno dostaviti na mail: drustvo@entomolosko-drustvo.hr