logo02
Prijašnji simpoziji

Hrvatsko entomološko društvo (HED) do sada je održalo četiri Simpozija Hrvatskog entomološkog društva. Simpozij se održavao svake tri godine kao sastavni dio Hrvatskog biološkog kongresa:

13. Hrvatski biološki kongres

Poreč, 19. – 23. rujna 2018.

Zbornik sažetaka

12. Hrvatski biološki kongres

Sveti Martin na Muri, 18. – 23. rujna 2015.

Zbornik sažetaka

11. Hrvatski biološki kongres

Šibenik, 16. – 21. rujna 2012.

Zbornik sažetaka

10. Hrvatski biološki kongres

Osijek, 14. – 20. rujna 2009.

Zbornik sažetaka