logo02

5. Simpozij Hrvatskog entomološkog društva
29. i 30. rujna 2022.
Osijek

5. Simpozij Hrvatskog entomološkog društva
29. i 30. rujna 2022.
Osijek

Upute za prijavu na simpozij

Autori imaju mogućnost prijave sažetaka. Sažetci će biti tiskani u Zborniku sažetaka, a autorima se ostavlja mogućnost naknadne objave cjelovitoga rada u časopisu Entomologia Croatica ili u drugim publikacijama uz redovan postupak recenzije. Sažetke je potrebno poslati najkasnije do 1. srpnja 2022. godine u sklopu online prijave. Znanstveno-organizacijski odbor odgovoran je za recenziju sažetaka. Sažetci će biti tiskani u Zborniku sažetaka ukoliko je uplaćena jedna kotizacija po sažetku najkasnije do 5. rujna 2022. Kotizacija omogućuje sudjelovanje na Simpoziju samo autoru na čije ime je uplaćena.

Usmena izlaganja
Usmena izlaganja traju 10 min, te 5 minuta za diskusiju. Prezentacije se moraju predati na USB stiku prije početka sesije. Prezentacije se pripremaju u Power Point-u.

Posteri
Dimenzije postera mogu biti najviše 70 cm (širina) x 100 cm (visina). Postere je potrebno predati tijekom registracije sudionika kako bi ih organizatori mogli postaviti prema rasporedu.

 

Za registraciju/prijavu sažetka potrebno je popuniti online obrazac. Ukoliko je prijava u potpunosti ispunjena, zaprimit ćete automatsku potvrdu registracije.

Preuzmite predložak kako biste ga ispunili i poslali organizacijskom odboru 5. Simpozija Hrvatskog entomološkog društva

Sponzori